Schéma pakua sa priloží k nákresu pôdorysu vždy tak, že oblasť vedomosti - kariéra - priatelia leží pri vchodových dverách. Každá časť pakua zodpovedá za jednu oblasť života. Vedomosti - oblasť zodpovedá za vnútorné poznanie, intuíciu. Sem by sa mala umiestniť knižnica. Na posilnenie tejto oblasti sa odporúča pomedzi knihy uložiť aj prázdne poháre, nádoby ako osamotené predmety. Takisto sa do tohto priestoru môže zavesiť obraz horského masívu. Kariéra - oblasť vypovedá o smerovaní životnej dráhy človeka, toku života a do akej miery človek robí to, čo je jeho životným poslaním. Na posilnenie tejto oblasti sa hodí bodové osvetlenie a obrazy, ktoré človeka navedú k vernosti počúvať svoj vnútorný hlas. 

Zóna by mala byť priestranná. Priatelia - predstavuje oblasť pomoci, podpory a ochrany, toho, čím sa vyznačuje priateľstvo. Na jej posilnenie sa odporúča umiestniť fotografie priateľov, minerály, kryštály. Rodina - oblasť sa spája s našou rodinou (rodičia, starí rodičia, mŕtvi príbuzní), ale aj s našimi učiteľmi a šéfmi. Oblasť možno posilniť fotografiami príbuzných (avšak iba vtedy, keď tieto zväzky vyvolávajú príjemné spomienky), ale aj pomocou izbových rastlín a predmetov, ktoré symbolizujú rast a život (obraz delfínov). Životná sila - oblasť zodpovedá za zdravie. Je to centrum životnej sily, kde by mala energia voľne prúdiť, preto by táto oblasť nemala byť zaťažená ťažkými kusmi nábytku, schodiskom, krbom. Deti - oblasť nereprezentuje iba naše narodené deti, ale aj nápady, projekty a inšpirácie. Je to aktívna oblasť bytu, nehodí sa na odpočinok. Posilniť ju môžu vhodné umelecké predmety, hudba, kvety a obrazy umocňujúce krásu a pôžitky života. 

Bohatstvo - oblasť zodpovedá za materiálny blahobyt, ale aj za zdravé sebavedomie a obohacujúce udalosti a skúsenosti. Na posilnenie tejto oblasti sú vhodné bytové fontánky (voda sa spája s blahobytom), akváriá, obrazy vodnej hladiny (rieka, vodopád, more). Sláva - oblasť sa spája s procesom vnútornej zrelosti a uvedomelosti. Oblasť zodpovedá za imidž človeka a životný optimizmus. Oblasť posilníme hlavne svetlom, ale aj obrazmi slávnych umelcov. Partnerstvo - oblasť zodpovedá za vzťahy k iným ľuďom. Týka sa to vzťahov partnerských, ľúbostných, priateľských, susedských alebo pracovných. Na posilnenie sa hodia predmety v páre (dve sviečky, sošky, kamene alebo mušle, nazbierané spoločne a pripomínajúce pekné chvíle strávené na dovolenke, ruže, fotografie dvojice). Na zladenie oblastí a prúdenie energie bez prekážok má veľký vplyv rozmiestnenie nábytku, vhodné osvetlenie a farebnosť miestností. Poriadok sa považuje za samozrejmosť. Toto učenie hovorí, že ak vec nepoužiješ počas roka aspoň raz, už ju nepoužiješ vôbec a treba sa jej zbaviť (týka sa to všetkého - šiat, časopisov, kníh). Na posilnenie toku energie v bytoch sa odporúčajú pomôcky ako zrkadlá, rastliny, vhodne umiestnené osvetlenie, farebnosť, prírodné materiály (drevené parkety, prútené predmety, kožené sedacie súpravy, bavlnené obrusy a závesy). Ak však človek posilní túto energiu úpravami nevhodným smerom, môže sa stať, že v priestore bude energie nedostatok alebo prebytok (nastane nevyváženosť), čo môže spôsobovať nesústredenosť, nespavosť a nepokoj. 

Spomedzi mnohých prípadov spomenieme napríklad: • nevhodne položený vzor parkiet, čo môže doslova „vyhnať" energiu z priestoru smerom von (nedostatok), »veľa zrkadiel v miestnosti - nevhodné hlavne v spálni (prebytok), • nevyváženosť materiálov - v jednej miestnosti napríklad drevená podlaha, drevené dvere, kožená sedačka, ťažké brokátové závesy a husto vzorované záclony zabraňujúce prieniku svetla a zakrývajúce radiátor, slabé osvetlenie, veľa ťažkého nábytku, biela farba miestnosti navodzujúca chlad (nedostatok), »veľa slnečného svetla - poškodzuje nábytok, škodí rastlinám, vysušuje byt (prebytok), • dvere a okná na severnej strane (nedostatok), »hrana otvorených dverí (tzv. „ostrie noža") smeruje na posteľ alebo pracovný stôl (nedostatok), • otvorené dvere v kúpeľni alebo veko na WC („splachovanie" energie, nedostatok), ak je kúpeľňa alebo WC v juhozápadnej časti bytu, „splachujete si do kanála" svoj milostný život a môžete mať problémy spojené s partnerskými vzťahmi.

 
 
Bolieva vás často hlava? Mávate depresie? Nedokážete si odpočinúť? Chýba vám úspech a peniaze? Firma neprosperuje? Máte problém s partnerom? Tieto i mnohé ďalšie nepríjemností majú možno spoločnú príčinu - nevyrovnané prúdenie energie. Naši predkovia boli oveľa viac spätí 5 prírodou a okolitým prostredím. Keď napríklad chceli postaviť nový dom, nechali na lúke pásť sa kravu alebo koňa.

Miesto, kde po napasení odpočívali, pokladali za správne, neovplyvnené t zv. geopatogénnymi zónami. Do dokončeného domu vpustili najprv psa a tam, kde si ľahol, postavili posteľ. Mačka si naopak líhala na miesta, kde prúdila energia nevhodná pre človeka. Tam umiestňovali skrine a iný nábytok. Cit pre krajinu a umiestnenie bydliska sme v sebe kultivovali niekoľko tisíc rokov a celkom dobrovoľne sme sa ho vzdali až niekedy v 30-tych rokoch. Dokážeme ho znovu získať? Sami od seba len obtiažne. Prečo si teda nevziať príklad z krajín, kde hľadanie ideálneho domova tvorí tradičnú súčasť životného štýlu? Učenie FENG ŠUEJ má svoj domov v Číne. Číňania často nehľadajú príčinu úspechu alebo nešťastia v tom, čo človek robí, ale na mieste, kde žije a pracuje, dokonca aj vo svetových stranách, kam do práce prichádza a na ktorú stranu je pri práci nasmerovaný. FENG ŠUEJ v preklade znamená vietor (JANG - mužský prvok) a voda (JIN - ženský prvok). Pokiaľ prevažuje jeden z prvkov, vzniká disharmónia. Disharmonické a stresujúce prostredie vyvoláva napätie a zdravotné ťažkosti. Kde sa človek cíti dobre, vytvárajú sa lepšie medziľudské vzťahy, stúpa motivácia, a tým sa zvyšuje výkonnosť a klesá práceneschopnosť. FENG ŠUEJ svojou mnohorakosťou dokáže pomôcť každému pri riešení jeho individuálnych problémov. Učí nás, aby sme viac vnímali svoje pocity a potreby, dáva nám podnet}1, ako nájsť harmóniu v sebe samých, rozvinúť to, ako na ľudské zdravie, pohodu, šťastie a partnerské vzťahy vplýva vo Iba a usporiadanie nábytku, kompozícia farieb, materiálov, ako aj úprava okolia domu, priestor vchodu do domu a dispozícia obytných miestností (pôdorys). 

FENG ŠUEJ považuje za najdôležitejšie kritérium práve jedinečnosť a neopakovateľnosť človeka v danom priestore, jeho nároky, potreby a požiadavky. Takisto každý priestor má iný pôdorys, situovanie v teréne podľa svetových strán, preto nemožno poskytnúť univerzálne pravidlá bez znalosti konkrétnych údajov a bezpodmienečne to vyžaduje individuálny prístup. Každý priestor využívaný človekom (byt, kancelária, pracovný stôl) možno rozdeliť na deväť rovnakých častí, pričom každá zodpovedá za určitú oblasť života (bohatstvo, kariéra, deti, partnerstvo a pod.). Pokiaľ v niektorej z týchto častí človek zablokuje prirodzený tok energie, napríklad nevhodným rozmiestnením nábytku, môžu sa vyskytnúť problémy v partnerských alebo rodičovských vzťahoch, finančná núdza, zdravotné problémy... Vhodnou úpravou bezprostredného okolia sa však dá prinavrátiť do jeho života opäť harmónia. Či ide o byt. dom alebo pracovné miesto, všade môžeme použiť schému zvanú pakua. V doslovnom preklade to znamená „telo draka". FENG ŠUEJ chápe obrazným spôsobom dom ako živé telo s jeho funkciami. Priestory s nepravidelnými alebo značne asymetrickými pôdorysmi nezachovávajú existenciu všetkých častí „tela draka" a ich obyvateľov môžu sužovať zdravotné problémy alebo nepriazeň osudu. O dôležitých aspektoch nášho života hovorí schéma pakua, ktorá obsahuje nasledovné: bohatstvo, sláva, partnerstvo, rodina, životná sila, deti, vedomosti, kariéra, priatelia.

 
 
Picture
Odborníci firmy Miele posunuli latku dokonalosti znova o stupienok vyššie, keď na trh prišli s novým typom automatickej práčky Softronic W 487 WPS. Novinkou je špeciálny voštinový bubon s povrchovou štruktúrou včelieho plástu, ktorá umožňuje šetrnejšie pristupovať k pranej bielizni. Mechanické poškodenie bielizne je redukované nízkym počtom otvorov v bubne a ich malým priemerom 2,1 mm. Na porovnanie, priemer dier pri ostatných bubnoch je orientačne 3,2 mm. Vďaka tejto inovácii nedochádza k tvorbe nijakých drobných hrčiek - bielizeň sa bez problémov oddelí od stien bubna. Samozrejmosťou pri tomto type je úspora času a spotreby vody - pri praní farebnej bielizne v teplote 60 stupňov sa čas skráti z pôvodných 117 na 86 minút a spotreba vody sa zníži zo 49 na 45 litrov. Práčka odstreďuje pri 1 800 otáčkach. Bez uhlíkový asynchrónny motor s frekvenčným meničom má nielen dlhú životnosť, ale aj vyšší výkon a nižšiu hlučnosť. Bubon je na zvýšenie komfortu pri praní osvetlený.


 
 
Picture
Novinkou na trhu s kamenným obkladovým materiálom sú TF panely. Pomenovanie výrobku je odvodené od názvu talianskej firmy, ktorá ich navrhla a vyrába, T.F. -Tecnologie per il Futuro. Ich použitie je všestranné v interiéroch aj v exteriéroch. Napriek tomu že sú na nerozoznanie od klasického kamenného masívu, a to vďaka povrchovej vrstve, ktorú tvorí Kamenná doska hrúbky 5 mm ich fyzikálne vlastnosti, ako je pevnosť, ľahkosť a pružnosť, sú niekoľkonásobne vyššie ako doteraz vyrábané kamenné obklady a dlažby hrúbkou 20 až 30 mm. Zabezpe

ujú to hliníkové alebo plastové rošty v tvare včelích plástov honey comb, ktorých hrúbka je závislá od použitia a spôsobu montáže. Výhodou je možnosť výroby aj veľkoplošných panelov, kde najmä na mramore vynikne kresba kameňa. Sú nenáročné na dopravu a montáž a umožňujú vyhotovenie rádiusov napríklad pri klenbách.


 
 
Picture
Kočovní Tuarégovia tvrdia, že domov je koberec rozprestretý na piesku púšte. Je jedným z prvých úžitkových predmetov, ktoré ľudia vo svojich príbytkoch používali. Dodáva teplo a mäkkosť podlahe, vymedzuje priestor, formule komunikačné ohniská bytu. Zároveň má aj silný umelecký náboj. Desať farieb vytvárajúcich náhodne usporiadané štvorce je základom tohto jednoduchého, ručne tkaného koberca z čistej vlny od španielskej firmy Mani Marquina. Jeho farebná paleta dodáva prostrediu svetlo a zároveň umožňuje ľahkú kombinovateľnosť s pohovkami a ďalším nábytkom. Hrúbka koberca je 2 cm.